A Helen Doron módszerről

Az egyedülálló Helen Doron módszerről röviden

A Helen Doron módszerről röviden

Ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy

A nyelv az egyik legbonyolultabb dolog a világon. Az emberrel együtt fejlődött, ahogy nőtt az ember intelligenciája, úgy gazdagodott a nyelv is. Különböző kultúráknál más-más módon alakult ki, és ez a különbség befolyásolja az ember gondolkodását és viselkedését is. Erről szól a Sapir-Whorf hipotézis, vagyis az úgynevezett nyelvi relativizmus elmélet – ami többek között Helen Doront is inspirálta: ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy.

A nyelv elsajátítása egyértelműen formálja az agyat. Ezért nagyon érdekes és még mindig rejtélyes az a folyamat, ahogy egy kisgyermek az anyanyelvét elsajátítja. Gondoljunk csak bele, soha nem jutna eszünkbe, hogy egy féléves csöppséget asztalhoz ültessünk, írni-olvasni tanítsuk, bevezessük a fonetika rejtelmeibe, esetleg szövegértési feladatokat adjunk neki. Ehelyett mit teszünk? Úgy beszélünk, hogy gyermekünk értse, amit mondunk neki: lassú, dallamos mondatokkal, érzelemmel teli kedves szavakkal, néha már-már túlzónak tűnő mimikával, erőteljes testbeszéddel. Ez a beszéd az úgynevezett dajkanyelv.

Gyermekünk pedig úgy issza szavainkat, mint egy kis szivacs. Ez a tulajdonságuk teszi lehetővé, hogy az anyanyelvhez hasonlóan más nyelveket is elsajátítsanak. Minél korábban kezdjük el az „alapozást”, annál könnyebb lesz később, annál jobban tudja a későbbiekben kihasználni agyának kapacitását. 1 éves korig az emberi agy megduplázza a születéskori méretét, és eléri felnőttkori méretének 60%-át! Ezért nagyon fontosak ezek a korai hetek, hónapok, évek, mert később már nem tudjuk ezt a fantasztikus adottságot kihasználni, hiszen túllépünk ezen a fejlődési szakaszon.

Tehát, ha több nyelven beszélünk egy csecsemőhöz már egészen a kezdetektől,akkor mind a két nyelvet megtanulhatja? Erre a kérdésre a legékesebb bizonyíték a kétnyelvű család kétnyelvű gyereke. A kétnyelvűség definíciója igen egyszerű: két nyelv rendszeres használata, vagyis azokat az embereket hívjuk kétnyelvűnek, akik mindennapi életük során használják is mind a két tanult nyelvet. Mivel a baba mindkét nyelvet „kénytelen” használni ahhoz, hogy szüleit megértse, ezért átprogramozza saját kis agyát, és igyekszik mindenki kedvében lenni, na meg persze a saját érdekeit is nézi, hiszen ő nagyon szeretne apuval és anyuval is ugyanolyan jól kommunikálni, nem akarja, hogy egész életében tolmácsra legyen szüksége.

A kétnyelvűség előnyei alapján a kétnyelvű gyermekek:

  • Kreatívabbnak bizonyulnak
  • Jobb a problémamegoldó készségük
  • A szóbeli és írásbeli kommunikációjuk gazdagabb és frappánsabb
  • Jobb a nyelvtani érzékük
  • Számos intelligenciateszten jobban teljesítenek
  • Már fiatalabb korukban jobban alkalmazkodnak a környezeti behatásokhoz, mint a többiek
Kétnyelvű gyerekek

A kétnyelvű gyerekek kreatívabbnak bizonyulnak egynyelvű társaiknál

De miért is szeretnénk idegen nyelveket tanulni? A válasz a legtöbb esetben valamilyen azonnali személyes haszon elérése, mint a nyelvvizsga (ne feledjük, a felsőoktatásban szerzett diploma átvételéhez bizony kötelező), jobb állás, új barátok. Gyakori válasz még a más kultúrák iránt való érdeklődés, a világ megismerése. Napjainkban ehhez elengedhetetlen az angol nyelv ismerete.

Az angol többek között az üzleti élet, a tudomány és a számítástechnika domináns nyelve, az információk zömét angolul találjuk az interneten, gondoljunk csak a médiára, a legtöbb mozifilmre. Neked például melyik nyelv jut legelőször az eszébe, ha idegen nyelvtanulásról van szó? Manapság már a legtöbb országban felismerték a vezetők, hogy lakóinak ismernie kell a világ nyelveit, vagy legalább egy idegen nyelvet az anyanyelve mellett.

Miben különbözik a Helen Doron módszer az iskolai angoloktatástól?

A nyelvtanítás része az alaptantervnek, így a gyerekeknek egy bizonyos korosztály felett kötelező a nyelvóra az iskolában. A kezdés időpontja változó, de az biztos, hogy aki később a felsőoktatásban érvényesülni szeretne, annak legalább középfokú angol nyelvismerettel kell rendelkeznie. A diploma megszerzésének is feltétele a nyelvvizsga: sajnos Magyarországon ez még mindig sokaknak jelent nagy problémát, pedig a jó eredményű nyelvvizsga, a biztos nyelvtudás nem egy szükséges rossz.

Kulcskérdés például az álláskeresésnél, de ha csak a személyesebb oldalát nézzük, mennyivel jobban érezzük magunkat külföldön, ha egy étteremben megértjük az étlapot! Térjünk vissza a nyelvvizsgához. Ha már az általános iskolában elkezdik egy adott idegen nyelv oktatását, akkor hogyan lehetséges az, hogy sok év nyelvtanulás után, az egyetemen vagy a főiskolán még mindig azzal küzdenek a végzősők, hogy miként tegyék le a hőn áhított nyelvvizsgát? Sajnos a válasz igen kézenfekvő. Nem megfelelő a nyelvoktatás az iskolákban (tisztelet a kivételnek!).

Mi lehet a hagyományos nyelvoktatás hibája?

Helen Doron tapasztalatai alapján az alábbi okokat tárja fel:

Az idegen nyelv minden aspektusát egyszerre kell a tanulónak elsajátítania. Íráskészség, kiejtés, szókincs, hanglejtés, szövegértés, beszéd – az összes területen jól kell haladnia annak, aki nem akar lemaradni az órákon. Mi lenne a megoldás? Helen szerint, akárcsak az anyanyelvünknél, először rá kell hangolódjunk a tanult nyelvre, legyen az a második, harmadik, akár negyedik idegen nyelvünk. Hallgassuk, beszéljünk, és csak utána írjunk, olvassunk! A Helen Doron módszernek ez az egyik alapelve. Egy kisgyermek agya pedig erre a folyamatra van programozva – használjuk ki ezt a lehetőséget, mert később már nehezebb!

Nincs annyi idő az órákon, hogy minden gyermek szóhoz jusson. Nagyon fontos lenne, hogy halljuk saját magunkat, ahogyan beszélünk. Ily módon tudunk mi magunk, illetve a tanár is javítani a hibáinkon. Ha az órán sok a kórusban ismétlés, a tanárnak lehetetlen kijavítania az egyéni hibákat. Az is gyakran előfordul, hogy csak a legjobbak jutnak szóhoz, a szégyenlősebbek pedig akár egy egész tanévet eltöltenek anélkül, hogy a tanár hallhatta volna őket beszélni az órán!

Nincs elég egyéni, személyes visszajelzés a tanulók felé. Sok diák tanul az órákon, így nincs lehetőség mindenkivel egyénileg foglalkozni, vagy egy adott problémára több órán át koncentrálni. Ezzel szemben, amikor egy kisgyermek tanulja az anyanyelvét, szülei minden kiejtett hangnak, szónak, mondatnak nagyon örülnek, megtapsolják, visszajeleznek felé, hogy amit csinált, az nagyszerű. Ha hibázik, odafigyelnek rá és segítenek kijavítani azt, akár egymás után többször is. A Helen Doron angol órákon maximum 8 kisgyermek vehet részt egyszerre, biztosítva ezzel, hogy mindenki sorra kerüljön, és hogy mindenkit meghallhasson a tanár.

A kiejtés háttérbe szorul. Sajnos előfordul, hogy a diákok már a tanár esetleges rossz kiejtését tanulják meg, ismétlik át. Nincsen elég anyanyelvi tanár az iskolákban. Bár a Helen Doron nyelviskolákban sincsen mindenhol anyanyelvi tanár, a módszer ezért tartja nagyon fontosnak az otthoni CD hallgatást, ezzel imitálva az anyanyelvi környezetet. A jó kiejtés pedig hatalmas ajándék gyermekünk számára, hiszen minél korábban hallja a különböző hangokat, annál többet tud majd felnőttként megkülönböztetni és helyesen kiejteni. Nekünk, felnőtteknek ez már sokkal nehezebben megy, vagy egyenesen lehetetlen bizonyos hangok esetében.

Gátlások. Félek megszólalni az órán, mert nem szeretném, ha a többiek kinevetnének. Így a hibáim sem derülhetnek ki. Félek megszólalni társaságban, mert úgysem értenek meg a többiek. Nem merek elmenni az állásinterjúra, mert nem tudok szépen, folyékonyan beszélni angolul. A nyelvvizsgám írásbeli része biztosan sikerül, mert tudom a nyelvtant, de a szóbeli biztos nem, mert nem tudok beszélni. Ez így nem használható nyelvtudás. Mitől alakulhatnak ki a gátlások? Többek között mondjuk a következőtől:

A hagyományos nyelvtanítási mód a javításon alapszik. A tanárok folyton a hibáinkra hívják fel a figyelmet, és nem arra, amit jól írtunk vagy mondtunk. Ezzel szemben a Helen Doron módszer tanárai, arra kíváncsiak, amit a gyerekek tudnak, és nem arra, amit nem. A pozitív megerősítés nagyon fontos (lenne) nem csak a gyerekeknél, de még a felnőttek esetében is.

Mitől működik Helen Doron egyedülálló módszere?

Ismételt otthoni CD hallgatás. Mintha Angliában lennénk – a gyerekek otthon sem maradnak angol nélkül, és amíg nem jönnek újra angolra, addig is hallják azokat a szavakat, mondatokat, dalokat, amiket az órán is szoktak. „Belemegy a fülükbe” a dallam, a kiejtés, és ott is marad. De figyelem! Mindenképpen a háttérben játsszuk a CD-t, nem kell eljátszani az órán tanultakat (csak ha a gyerekek külön ezt szeretnék), csak egyszerűen hallgatni. Az otthon hallottakhoz a gyerekek az órán tudják hozzákapcsolni a jelentést.

Pozitív megerősítés. Ha érezzük, hogy valamiben sikeresek vagyunk, jól oldottuk meg a feladatot, akkor szívesebben veszünk részt a folytatásban. A gyerekek legkisebb erőfeszítéseit is dicsérjük, ha hibázik, sebaj, próbáljuk újra! Nagyon fontos, hogy érezzék, van értelme annak, amit csinálnak. Ha „dog” helyett „cat”-et mond, az sem baj, hiszen legalább már tudjuk, hogy ki tudja mondani azt, hogy „cat”.

Legyen a tanulás móka! A foglalkozásokon a gyerekek észre sem veszik, hogy tanulnak, hiszen minden olyan vicces és színes! Természetesen a vicces és színes taneszközök, kedves dalok mögött tanárok fáradtságos munkája áll, ami komoly pedagógiai háttér támogatásával párosul. De elég, ha ezt a szülők tudják, a varázslat megmarad a kicsiknek. Hadd álljon itt egy idézet: „Kisfiam, mit tanultál ma angolon?” – „De anyu, mi itt nem tanulunk, hanem játszunk!”

Mitől működik a Helen Doron mószer

Nagyon fontos, hogy érezzék, van értelme annak, amit csinálnak.

Csak sikeres lehetsz! Ha hiszünk a gyerekekben, akkor ők maguk is elhiszik, hogy nincsen lehetetlen. Támogassuk őket el nem múló lelkesedéssel, elkötelezettséggel, és szeretettel a szívünkben!

Forrás: Doron, Helen: The Music of Language, 2010

Gondoltad volna? A babajelelés megkönnyíti a szülő- gyermek kommunikációt amikor a baba még nem tudja magát szavakkal kifejezni. A beszédhez szükséges finom izmok még nincsenek eléggé kifejlődve akkor, amikor kézizmai már biztosabban mozognak. Mi sem egyszerűbb, használjuk akkor a kezünket, hogy anyu jobban megértsen! A jelelő gyerekeknek bizonyítottan nagyobb a szókincsük és később jobban teljesítenek az iskolában.

© Helen Doron Budapest XVI. Kerület – A Helen Doron módszer