Angol iskolásoknak

Paul Ward and the Treasure

Haladó, vagy folytatólagos tanfolyam 10 éves kortól 14 éves korig
A tanfolyam során írunk és olvasunk angolul
Csoportlétszám 4 – 8 fő
A gyerekek önállóan vesznek részt az órákon
A tanfolyam időtartama 50 tanóra
Egy tanóra 60 perc

Az iskolai angolt teljes mértékben helyettesítő, vagy tökéletesen kiegészítő tanfolyam 5. és 6. osztályosok (vagy 10 – 14 éves gyerekek) számára. A Paul Ward and the Treasure tanfolyam olyan gyerekeknek ajánlott, akik már rendelkeznek az alapvető angol nyelvi készségekkel, tudnak biztosan írni és olvasni. Az angol nyelv bizonyos fokú ismerete is szükséges – a Paul Ward and the Treasure tanfolyam megkezdése előtt egy játékos szintfelmérőt tartunk.

Ez a kurzus egyesíti a Helen Doron Early English módszer elveit és gyakorlatát az úgynevezett „szuggesztopédia” elméletével, hogy létrehozzon egy több érzéket érintő, színes, zenével teli új tanulási élményt, aminek segítségével könnyebben sajátítják el a gyerekek a tananyagot. Nagyszerű lehetőség az eddig megszerzett tudás elmélyítésére!

A Paul Ward and the Treasure tanfolyam tartalmazza a Közös Európai Referenciakeret által meghatározott A1 – es szinthez szükséges szókincset és nyelvtani szerkezeteket. (A1 – es szint: alapszintű nyelvfelhasználó, képes egyszerű kapcsolatteremtésre, képes megérteni és használni hétköznapi alapkifejezéseket, amelyek valamilyen konkrét szituációban jelennek meg. Képes bemutatni magát és másokat. Fel tud tenni és meg tud válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal be tudja mutatni a lakóhelyét és az ismerőseit.)

A Paul Ward and the Treasure tanfolyam során gyereked elsajátít több, mint 2000 angol szót, összetett mondatokat, nyelvtörőket és 8 új angol dalt.

Paul Ward and the Treasure tananyag csomag

A Paul Ward and The Treasure tananyag csomag az alábbiakat tartalmazza:

▪ 4 foglalkoztató füzetet írásos feladatokkal, órai használatra
▪ 4 CD-t az órán hallott dalokkal, mondókákkal az otthoni hallgatáshoz
▪ 2 információs füzetet
+ Egy kedves táskát, melyben mindezt tárolni és szállítani tudjuk

© Helen Doron Budapest XVI. Kerület – Angol iskolásoknak